Mezigenerační běh na Budeč

V neděli 1. 9. 2019 je pro zájemce již tradičně připraven VI. mezigenerační běh na Budeč. Ve 13.30 proběhne registrace a ve 14 hodin se startuje ze zatáčky nad obchodem Coop.

V 15 hodin se sejdeme (děti, rodiče a pracovníci školy) na Budči. Letošní setkání bude obohaceno o slavnostní otevření "hrobnického domku" za účasti paní starostky a pamětníků. Drobné občerstvení (opékání buřtů,  limonáda, pivo a ovoce pro děti) bude zajištěno. Za pomoc s upečením něčeho sladkého pro děti budeme moc rádi.