ŠKOLA S OTEVŘENOU ATMOSFÉROU

V naší škole nabízíme bezpečné, rovnocenné a respektující prostředí pro každého žáka.

Snažíme se děti zaujmout atraktivní výukou, motivovat je k osobnostnímu rozvoji  a úspěchům v učení.

Klademe důraz na samostatnost žáků, jejich sebevědomí, schopnost spolupráce se spolužáky.

Akcentujeme zde nový pohled na význam učení – propojení témat a obsahu učiva s praktickým životem.

Naši učitelé jsou otevření kreativnímu řešení výuky i procesů ve škole, vzájemně se učí a sdílí zkušenosti.

Pedagogický přístup je zde založen na akceptaci rozdílnosti žáků v edukačním procesu a respektuje, že každé dítě může v průběhu školní docházky, byť dočasně a krátkodobě, pociťovat potřebu individuální podpory nebo mít speciální vzdělávací potřeby.

Jsme komunitní školou a školou multikulturně přátelskou.

SKOLA_ZAKOLANY_002