DRUŽINA

Školní družina

 

 1. Provoz školní družiny je v ranních hodinách od 7:00 do 8:15, odpoledne od 12:00 do 16:30.
 2. Zájem o délku ŠD uveďte na zápisní lístek, na zadní stranu. Čas uvedený v přihlášce do ŠD, je čas odchodu dítěte z družiny do šatny.
 3. Vyplníte-li na přihlášce odchod dítěte ze ŠD v doprovodu sourozence, je nutný podpis obou zákonných zástupců dítěte.
 4. Bez doprovodu mohou družinu opustit  pouze ty děti, jejichž zákonní zástupci s tím předem vyslovili písemný souhlas (omluvenka) a to v době do 13.00 hod. nebo od 15.00 hod. V čase mezi 13 a 15 hodinou by bylo narušeno zaměstnání dětí – především vycházky. Omluvenka musí obsahovat: Jméno dítěte, přesný čas odchodu, datum a podpis zákonného zástupce dítěte
 5. Na základě bezpečnostních předpisů se děti nesmí uvolňovat na telefonické zavolání!!!
 6. Do družiny si dítě přinese:
 • Vyplaněnou přihlášku do ŠD, včetně příchodů a odchodů a kontaktů na zákonné zástupce
 • starší oděv na převlečení (sport, vycházka)
 • starší triko na výtvarné práce
 • papírové kapesníčky (1x balík kapesníčků balených po deseti ks, a 2x kapesníčky v krabičce), rádi přijmeme pro ruční práce s dětmi – bavlnky, zbytky vln, mašliček, tvrdé papíry, karton, balicí papír, odstřižky látek a mnohé další zdánlivé „odpadky“, které nám pomohou při tvorbě výrobků a obrázků.
 1. Výše příspěvku na ŠD činí 200 Kč měsíčně. Poplatek za školní družinu pošlete na č.ú. 390839329/0800

 

V případě Vašich dotazů kontaktujte vychovatelku osobně nebo na telefonním čísle školy:

+420 602 677 414 (Kateřina Kořínková)

+420 602 169 174 (Hana Vašátková) 

 

Na spolupráci s Vámi se těší vychovatelky ŠD.