Školní jídelna se nachází přímo v budově naší školy. Stravuje se zde většina žáků a pracovníků školy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - Obědy se od 1.11.2021 odhlašují pomocí internetové stránky www.strava.cz :

MATEŘSKÁ ŠKOLA - Obědy se odhlašují nejpozději do 7:00 ráno, nejlépe však den předem:

  • SMS na telefonní číslo +420 774 333 027

VÝŠE ZÁLOHY:

Mateřská škola:  950,- Kč za měsíc

Základní škola:   750,- Kč za měsíc

Bankovní spojení: 390839329/0800

Vedoucí školní jídelny : Markéta Mikudimová


Od března 2005 vstoupila v platnost nová vyhláška o školním stravování, ze které bychom chtěli upozornit na některé skutečnosti:

Jídla podávaná v rámci školního stravování se konzumují v provozovně, t.j. ve školní jídelně. Každý žák má nárok odebrat jeden oběd v den své přítomnosti ve škole. První den neplánované nepřítomnosti se považuje pro účely této vyhlášky za pobyt ve škole. V ostatních případech, kdy žáci nejsou přítomni ve škole nebo se nestravují v jídelně, zaplatí navíc režijní poplatky, protože nejsou účastníky školního stravování a to i v případě, že si oběd neodhlásili nebo neodebrali.

Další změnou je zařazení žáků do kategorií ne podle tříd, ale podle dosaženého věku v příslušném školním roce, přičemž školní rok je vždy od 1.9. do 31.8. následujícího roku. Žáci se zařazují do kategorií na celý školní rok.

Rozdělení žáků dle jednotlivých věkových kategorií a cena stravného pro jednotlivé
kategorie:
Věková kategorie = Finanční normativ/skutečná cena oběda
Strávníci 7 – 10 let = 37 Kč
Strávníci 11 – 14 let = 40 Kč

Mateřská škola:

Strávníci 3-6 let = přesnídávka 10 Kč, oběd 28 Kč, svačina 10 Kč = celodenní 48 Kč
Strávníci 7 let =přesnídávka 11 Kč, oběd 28 Kč, svačina 10 Kč = celodenní 49 Kč