PROJEKTY ŠKOLNÍ JÍDELNY

Naše škola je zapojena do následujících projektů:

Skutečně zdravá škola

Ovoce a zelenina do škol

Mléko do škol

Obědy do škol

Cíle projektů Ovoce a zelenina do škol“  a Mléko do škol“  je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce zeleniny a mléčných výrobků u našich žáků. Vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních , kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky a neochucené mléčné výrobky.

Od školního roku 2018/2019 jsme získali tuto možnost i pro mateřskou školu.

Dále je naše škola od školního roku 2019/2020 zapojena do projektu MPSV ČR "Obědy do škol". Cílem projektu je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách.

Od školního roku 2021/2022 je naše škola zapojena do celostátního projektu "Skutečně zdravá škola" https://www.skutecnezdravaskola.cz.  Hlavním cílem projektu je nabízet dětem jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin. Školy pomáhají dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí.