PROJEKTY ŠKOLNÍ JÍDELNY

Naše škola je zapojena do následujících projektů:

Ovoce a zelenina do škol

Mléko do škol

Obědy do škol

Cíle projektů Ovoce a zelenina do škol“  a Mléko do škol“  je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce zeleniny a mléčných výrobků u našich žáků. Vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních , kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky a neochucené mléčné výrobky.

Od školního roku 2018/2019 jsme získali tuto možnost i pro mateřskou školu.

Dále je naše škola od školního roku 2019/2020 zapojena do projektu MPSV ČR "Obědy do škol". Cílem projektu je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách.