Zaměstnanci

 

Mgr. Šárka Třísková ředitelka ZŠ a MŠ Pod Budčí Zákolany  
Kamila Tatarová třídní učitelka 1. ročníku  
Katarína Brunegrafová třídní učitelka 2. ročníku  
PhDr. Petr Kalenský třídní učitel 3. a 5. ročníku  
Adam Janoušek třídní učitel 4. ročníku  
Mgr. Šárka Třísková učitelka angličtiny v ZŠ  
Mgr. Pavlína Urbanová učitelka angličtiny v ZŠ a MŠ  
Mgr. Pavla Pazderová Merlinová učitelka - pracovní činnosti, přírodověda  
Štěpánka Majrichová asistentka pedagoga v ZŠ  
Renata Datlová asistentka pedagoga v ZŠ  
Lenka Krejčová asistentka pedagoga v ZŠ  
Dita Quirencová asistentka pedagoga v ZŠ  
Lucie Tatarová učitelka hudební výchovy a asistentka pedagoga v ZŠ  
Michaela Knězová vychovatelka ve školní družině pro 2. a 3. ročník  
Hana Vašátková vychovatelka ve školní družině pro 1. ročník  
Mgr. Pavlína Bekečová vedoucí učitelka v MŠ  
Veronika Kaňková učitelka v MŠ  
Natálie Hanzlíková asistentka pedagoga v MŠ  
Markéta Mikudimová sekretariát,hospodářka, vedoucí školní jídelny  
Pavlína Pekárková Malcová kuchařka  
Monika Pospíšilová kuchařka  
Markéta Ptáčková uklízečka, školnice  
Libuše Černá uklízečka  
Jana Drahotová uklízečka