Naši mateřskou školu najdete obklopenou přírodou v údolí zákolanského potoka, v těsné blízkosti starobylého hradiště Budeč, kam dle legendy docházel do školy svatý Václav. Mateřská škola je málotřídní, s kapacitou 25 dětí.

Okolí mateřské školy děti přirozeně vybízí k aktivnímu pohybu a rozvoji fyzické zdatnosti a obratnosti dětí. Součástí mateřské školy je zahrada s ovocnými stromy a herním prostorem pro děti. V průběhu roku děti mají možnost "pracovat" přímo na zahradě školy. Velkou výhodou je pro nás bezprostřední blízkost přírody.

Vnitřní prostory tvoří dvě menší třídy, umývárna, toalety, chodba a šatna. V prostorách základní školy využíváme tělocvičnu, televizi, video a počítačovou třídu s interaktivní tabulí. Prostorové uspořádání je přizpůsobeno individuálním a skupinovým činnostem a potřebám dětí.

Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby na ně děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát.

Naše mateřská škola Pod Budčí nabízí:

  • propojenost  mateřského centra, mateřské školy a základní školy
  • efektivní příprava na vstup do základní školy
  • prvky montessori pedagogiky, projektové vyučování
  • výuka anglického jazyka dvakrát týdně, v dopoledních hodinách v rámci  dopoledního programu mateřské školy
  • plavecký výcvik
  • sportovní, hudební kroužek
  • divadlo, výlety, škola v přírodě
  • hodně sportovních aktivit a pobytu na čerstvém vzduchu
  • volný přístup do školy, spoluúčast na dění ve škole
  • aktivní spolupráce s rodiči a širokou veřejností