ŠKOLNÍ ŘÁD pro MŠ

Školní řád mateřské školy ke stažení ve formátu pdf: MŠ školní řád

Účinnost :

od 3. 9. 2018

Závaznost :

Školní řád je závazný pro všechny děti, rodiče, zákonné zástupce, osoby jimi

pověřené, zaměstnance mateřské a základní školy.

Vydala:

ředitelka školy Mgr. Šárka Třísková

Informace podána:

zákonným zástupcům dětí a zaměstnancům školy

Číslo jednací:

ŘZMŠ 75/2018

Ředitelka mateřské školy v souladu s § 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) vydává tento školní řád mateřské školy, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v Mateřské škole Zákolany.

Mgr. Šárka Třísková ředitelka školy

V Zákolanech dne: 29. 8. 2018