KLUB "DĚTI V AKCI"

Naše historie

Klubík Děti v akci! vznikl neoficiálně jako kroužek ve školním roce 2012/13 jako malé odlehčení družině, kde bylo v tu dobu hodně dětí. V pátek odpoledne jsme se scházeli s dětmi ze 4. a 5. třídy. V klubu jsme hráli stolní, bojové, sportovní hry… Základnu jsme měli ve volné třídě ve škole nebo v tělocvičně, ale snažili jsme se hodně chodit ven. Dětí chodilo do Klubu asi 10 a bylo jasné, že v dalších letech počet členů vzroste. Na Obecním úřadě v Zákolanech se našla místnost, která byla nevyužitá a paní starostka ji nechala zrekonstruovat pro potřeby Klubu. Na podzim roku 2013 se práce na klubovně dokončily a v listopadu se slavnostně zahájil provoz klubovny. Od té doby (již čtvrtý rok) fungovala klubovna pro „nedružinové“ děti každý pátek odpoledne, někdy se podařilo i víc odpolední v týdnu. To však záviselo na volném čase vedoucí, protože zatím nebyly finanční prostředky na to zaměstnat někoho v Klubu na celý úvazek. Ve školním roce 2015/2016 byla vyhlášena výzva z MPSV – Operační program – Zaměstnanost, díky které jsme získali dotaci na dvouletý provoz Klubu Děti v akci. Tyto peníze umožnily, aby v klubovně byli každé odpoledne dva vedoucí, kteří budou zajišťovat dohled a program pro děti 4. a 5. třídy.
Služby klubu jsou stále více a více žádané, takže jsme ve školním roce 2017/18 v nové výzvě požádali o další dotaci, abychom s Klubem mohli pokračovat. Dotaci jsme získali, a tak máme finance na provoz na další tři školní roky pod názvem Děti v akci II.

Název projektu: Děti v akci II
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007908

V Klubu je pro děti 4. a 5. třídy široká nabídka stolních her, výtvarných, sportovních a rukodělných aktivit, máme zde i skromnou knihovničku, pořádáme celoodpolední workshopy a zapojujeme se do akcí Obce Zákolany. Děti nejsou do ničeho nuceny, záleží čistě na jejich uvážení, co za aktivitu si vyberou a jak budou trávit svůj volný čas.

Provoz klubu

Ranní 6:00 – 8:00
Odpolední 13:00 – 16:30 pro děti ze 4. a 5. třídy
16:30 – 18:00 pro všechny děti z 1. stupně ZŠ