STRAVA.CZ

NÁVOD K WEBU STRAVA.CZ

Vážení strávníci,

Zřídili jsme pro vás možnost objednávat a odhlašovat stravu prostřednictvím internetu.

V případě, že se rozhodnete pro registraci strávníků, pro objednávání a odhlašování stravy na internetu, postupujte podle následujících pokynů:

A) REGISTRACE SLUŽBY

Každému z Vás bylo přiděleno přihlašovací jméno (Uživatel) a heslo pro první přihlášení do této služby. Heslo si můžete změnit při prvním přihlášení do internetového objednávání, jméno pouze v kanceláři ŠJ.

Jméno (Uživatel) 

Každému bylo přiděleno jméno ve tvaru jmeno.prijmeni – dohromady s tečkou za jménem, bez diakritiky.

Příklad – Novák Jiří, přihlašovací jméno = jiri.novak 

Heslo – může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky.

Každému bylo přiděleno číslo z evidence strávníků. Toto číslo lze zjistit dotazem v kanceláři ŠJ.

 

 B) OBJEDNÁVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

1. Na začátku každého kalendářního měsíce budou všichni strávníci automaticky přihlášení na odebírání stravy po celý měsíc. 

2. Na internetové  adrese: www.strava.cz provádějte proto pouze odhlašování stravy

3. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku „Číslo zařízení“. Číslo naší jídelny je 1854. Jste přihlášeni do „své“ jídelny.

3. Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, které (viz bod 1). Jste přihlášeni do systému a můžete objednávat stravu.

4. Pro odhlášení stravy potvrďte položku „Objednávky stravy“. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky „Odeslat“.

5. Ze systému se odhlaste potvrzením položky „Odhlášení uživatele“.

Obědy se odhlašují pomocí aplikace www.strava.cz na profilu strávníka

  • limit pro odhlášení stravy je 07:00 v aktuální den
  • limit pro přihlášení stravy je 07:00 v aktuální den

NA PROFILU STRÁVNÍKA NEZAPOMEŇTE PROVEDENÉ ZMĚNY ULOŽIT!!!

 

Další pokyny, podrobnosti a videonávody naleznete na www.strava.cz nebo navody.visplzen.cz.

Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. 315 602 165 či e-mailu: zsmspodbudci@email.