Galerie Dox 5.A a 2. B

Dne 5. 6. 2023 navštívili žáci 5.A a 2. B výstavu v Galerii DOX. Autorem vystavených obrazů je Jan Vytiska, kurátorem výstavy pak Otto Urban ze Zákolan. Výstava se jmenuje "Rituál prokletých srdcí". Malíř se nechal inspirovat valašskými pověstmi, na plátnech se často prolínají motivy vzniku a zániku. Díla mají často pohádkovo - hororovou podobu, která je však podpořena pestrobarevností vystavených děl.

Pro naše žáky byl také nachystán interaktivní program, kdy si žáci vymýšleli k jednotlivým obrazům své příběhy. Poté děti sdělovaly své zkušenosti se soužitím s dospělými, uváděly pozitivní i negativní příklady.
Cestou na vlak jsme se ještě zastavili na občerstvení, což přispělo k tomu, že děti označily výlet za velice zdařilý...