Program Jan Amos Komenský

Je pravda, že Jan Ámos Komenský byl vášnivý cestovatel? Byl třikrát ženatý? Jak přišel ke svému druhému jménu? A jaké přízvisko má dnes? Tyto a další si otázky odpovídali třeťáci společně s lektorem panem Hejretem. V komiksovém příběhu prošli spletitou cestou jeho osudu, poznali úskalí, s kterými se vyrovnával a na konci byli vyzváni k šíření Komenského myšlenky - být užitečný ostatním v některé z oblastí života. Velmi zdařilý program a zkušený lektor podnítili zvídavost dětí. Uvidíme, zda se zúčastní také navazující tvůrčí soutěže!