Slavnostní zahájení školního roku

Ve školním roce 2019/2020 jsme přivítali 15 prvňáčků a 9 školčátek.