Země Keltů v Nasavrkách - 3. třída

Letošní třeťáci navštěvují mytologické světy minulosti. Při prvním výletě jejich stopy vedly do Země Keltů v Nasavrkách u Pardubic, kde si prošli naučnou keltskou stezku s rozhlednou a druhý den trávili ve venkovním muzeu - keltském oppidu. Seznámili se s běžným životem v době železné, vyzkoušeli si tkaní, ražbu mincí a potřebnou střelbu z luku. Dobře nyní navážeme na téma řemesel a sklizně. Cesta vlakem a autobusem, včetně ubytování ve včelařském učilišti byla nedílnou součástí a zážitkem vydařeného výletu do přírody.