ŠKOLNÍ AKCE - Vlastivědná procházka po okolí

Vlastivědná procházka po okolí

Ve středu 6. listopadu 2019 vyrazila naše škola na vlastivědnou vycházku po okolních osadách. V Blevicích jsme se zastavili u starého židovského hřbitova, kde pan učitel Petr Kalenský zajímavě povídal dětem o židovské kultuře. Děti se tu mj. dozvěděly, že nejstarší

náhrobní kámen na tomto hřbitově má vytesán židovský letopočet 5479, tj. 1718 n. l. O vzniku hřbitova se vyprávějí dvě verze: Podle první se do obce uchýlil před pronásledováním bohatý žid, který zde byl po své smrti pochován, podle druhé verze šlo o zámožného cestujícího žida, kterého při cestě ranila mrtvice, a protože nikdo nevěděl, odkud pochází, pohřbili ho na místě. Dětem byla rovněž připomenuta tradice hudebních koncertů, pořádaných v letech 1865 – 1908 v sále hostince hospodářství rodiny Brtníkovy a kalendáře místní rodiny Homolků.

Z Blevic jsme pokračovali do Kolče k zámku. Dětem zde byla připomenuta bohatá historie Kolče spjatá se včelařstvím. Již v letech 1862 – 1866 existovala v Kolči včelařská plemenná stanice. V roce 1879 založil V. Švarc v Kolči malou továrnu na výrobu včelařských potřeb. Přes malebné osady Mozolín a Týnec jsme došli znovu do Zákolan. Zde nám Štěpánka Majrichová vyprávěla, kam chodily děti dříve v Zákolanech bruslit, do kina a nakupovat.