Úprava zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Úprava zápisu do 1. ročníku

S ohledem na aktuální vývoj pandemie nebude moci zápis do 1. ročníku proběhnout způsobem, na jaký jsme byli zvyklí. Přestože je v běžných podmínkách zápis do 1. třídy za přítomnosti dětí a rodičů významnou událostí v životě rodiny i školy, letošní zápis se uskuteční v distanční podobě v termínu od 6. dubna do 30. dubna 2021.

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání lze do sekretariátu školy předat v období od 6. dubna do 30. dubna 2021.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

do datové schránky školy

e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

osobním podáním ve škole od 8 do 12 hodin.

K žádosti o přijetí k povinné školní docházce přikládejte kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě, nebo v papírové podobě.

Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, uspořádáme pro přijaté děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně. Tato schůzka bude zaměřena na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli atp.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaše děti.