Vynášení Morany a vítání jara


Ve středu 20. března se vydal od naší školy průvod dětí a rodičů za doprovodu písniček a říkadel do parku. Zde jsme obě krásně vyzdobené figury (jednu připravenou dětmi z mateřské školky a druhou družinou) zapálili, svrhli do potoka a zahnali tak zimu.


Děti z mateřské školky v parku ozdobily líto, aby tak zajistily příchod jara a dobra do našich domovů. Jaro se nám představilo již opravdu v plné kráse a celé odpoledne jsme se těšili z krásného počasí.