Exkurze 3. ročník - "Řemesla vs. výroba" dnes

V rámci zkoumání tématu "řemesla vs. výroba dnes" přijali třeťáci pozvání do místní továrny na nábytek mistra Pavla Sarnovského. Prošli si vznik nábytku od zakázky až k transportu, prohlédli si stroje zblízka, povídali si s místními zaměstnanci. Dozvěděli se, k čemu budova sloužila původně, porovnali současný stav s historickými obrázky. Nasbírali dostatek podnětů k závěrečné diskusi s panem vedoucím továrny o tom, čím chci být, až vyrostu. Osobní příběh pana Sarnovského i jeho otevřený přístup k dětem silně podnítily toto téma k další práci ve třídě.

 

Děkujeme za skvělou exkurzi!