Exkurze Pedagogické muzeum - 3. třída

Zkoumání průmyslu nás zavedlo do Číny k převratnému vynálezu - papíru. Interaktivní programy nabízí pro školní skupiny Národní pedagogické muzeum v Praze, kde jsme se zúčastnili tématu "Za tajemstvím papíru". Děti se nejen dozvěděly o předchůdcích papíru, ale také si je osahaly, vyrobily si ruční papír, vyzkoušely jeskynní obrázkové písmo. Na závěr si prošly výstavu o vývoji školství, poseděly ve škamnách a zkusily si psát také brkem. Kromě hlaholice byla velkou senzací rákoska a plakát s oslem pro výstrahu.