Návrat do základní školy a mateřské školy Pod Budčí 25.5.2020

Vážení rodiče,

 

v pondělí 25. 5. bychom rádi znovu přivítali děti v mateřské škole i v naší základní škole.

 

K provozu základní školy

Na základě instrukcí z materiálu „Ochrany zdraví a provoz základních škol do konce školního roku 2019/2020“, který připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Velmi prosíme, aby žák měl s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.

S ohledem na počty dětí v jednotlivých třídách se nám určitě podaří vytvořit skupiny s maximálním počtem 15 žáků; vždy bude jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

Rovněž budeme dbát na pečlivý úklid a dezinfekci dle obdržených instrukcí.

 

Školní jídelna bude připravovat polévku a jedno teplé jídlo. V jídelně zajistíme střídání tříd tak, aby se tam pohybovali pouze žáci jedné třídy.

Předměty a délka rozvrhu zůstanou zachovány.

 

Ranní družina bude probíhat v kmenových třídách. Odpolední družina bude poskytována po skončení výuky do 16.30.

Pokud uvažujete o návratu dítěte do školních lavic od pondělí 25. 5. 2020, prosíme o vyplnění přiloženého formuláře a čestného prohlášení.

 

V případě, že nemáte možnost tisku, tiskopisy dětem první den předáme a prosíme o jejich rychlé navrácení.

 
Velmi se na vaše děti těšíme.
 
S mnoha pozdravy
 
 
Šárka Třísková