ZÁPIS DO MŠ PRO ŠR 2020/2021 - 13.5.2020 ZMĚNA

Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy proběhne 13. 5. 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádost o přijetí do mateřské školy lze podávat v době od 2. 5. do 13. 5. 2020

 

Zápis do MŠ

 

Žádost 1

Žádost 2

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.XX.XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

Podpis zákonného zástupce