ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠR 2020/2021 - ZMĚNA

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva bude letošní zápis do 1. třídy probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Podklady  (vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku základní školy, kopii rodného listu, příp. další dokumentaci ze školského poradenského zařízení) lze odevzdat osobně v kanceláři naší školy vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 8 do 12 hodin, poštou, datovou schránkou i e-mailem s elektronickým podpisem do 30. 4. 2020.

V příloze naleznete k vyplnění žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku základní školy. K prostudování je pro vás dále připraveno desatero pro rodiče, které shrnuje požadavky na prvňáčky.

Těšíme se, že se společně s dětmi a paní třídní učitelkou budoucí 1. třídy po ukončení mimořádných opatření setkáme na organizační schůzce.

Děkujeme za zájem o naši školu.

Žádost o přijetí do ZŠ

Dotazník pro rodiče žáka

Desatero pro rodiče