AKTUALITY, Strana 4

Organizace závěru školního roku

Vážení rodiče,   děti obdrží vysvědčení v úterý 30. 6. 2020 v průběhu první vyučovací hodiny. Vyučování bude ukončeno v 9 hodin. V případě potřeby je možno využít družinu do 12 hodin a následně jít na oběd. Tuto informaci je však nutno nahlásit.   Prosíme o pomoc se zajištěním podmínek pro úklid v šatnách (rozebrání bot, oblečení, cvičebních úborů a vyklizení šatních skříněk). ...

Setkání budoucích prvňáčků 9.6.2020 od 17 hodin

Vážení rodiče,   ráda bych vás pozvala na setkání rodičů budoucích prvňáčků v úterý 9. června 2020 od 17 hodin (v 1. patře v učebně 1. třídy). Děti jsou vítány.   Těšíme se na vás   Šárka Třísková a Kamila Tatarová (paní třídní učitelka)...

SNÍŽENÍ poplatků do konce školního roku - školné MŠ, družina

Vážení rodiče, vzhledem k uzavření školy a školky od 16.3.2020 do 25.5.2020, jsme snížili poplatky za školné pro mateřskou školu a družinu. Případné přeplatky vám budou vráceny v červencovém vyúčtování.   Za školné v mateřské škole vybíráme: za březen 200,- Kč za duben nic nevybíráme za květen 100,- Kč za červen 400,- Kč za červenec 200,- Kč    Platby za družinu vybíráme: ...

Návrat do základní školy a mateřské školy Pod Budčí 25.5.2020

Vážení rodiče,   v pondělí 25. 5. bychom rádi znovu přivítali děti v mateřské škole i v naší základní škole.   K provozu základní školy Na základě instrukcí z materiálu „Ochrany zdraví a provoz základních škol do konce školního roku 2019/2020“, který připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společný...

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠR 2020/2021 - 13.5.2020 ZMĚNA

Vážení rodiče, zápis do mateřské školy proběhne 13. 5. 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Žádost o přijetí do mateřské školy lze podávat v době od 2. 5. do 13. 5. 2020   Zápis do MŠ   Žádost 1 Žádost 2   Vzor textu čestného prohlášení k očkování: Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.XX.XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravide...

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠR 2020/2021 - ZMĚNA

Vážení rodiče, v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva bude letošní zápis do 1. třídy probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Podklady  (vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku základní školy, kopii rodného listu, příp. další dokumentaci ze školského poradenskéh...

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY od 17.3.2020

Vážení rodiče, vzhledem k vývoji situace v ČR a po dohodě se zřizovatelem školy bude naše mateřská škola od 17. 3. 2020 až do odvolání uzavřena. Žádost o "Ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření mateřské školy" vám vystaví paní M. Mikudimová. Kontaktujete ji prosím emailem na adrese: zsmspodbudci@email.cz.  Potvrzenou žádost vám zašle zpět elektronickou cestou.  ...

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vážení rodiče, s ohledem na vyhlášení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví zůstane i naše základní škola od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání uzavřena. Třídní učitelé zašlou počátkem příštího týdne informaci, jaké učivo si mají děti procvičovat. Provoz mateřské školy zůstává nepřerušen. Omluvte, prosím, že jsme z tohoto důvodu museli zrušit naši plánovanou úterní akci (17. 3...

ZRUŠENO - Vynášení Morany 17.3.2020

Vážení rodiče, z důvodu mimořádných opatření Vlády ČR se 17.3.2020 ruší "Vynášení Morany".     ...

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠR 2020/2021 - 23.4.2020

ZŠ a MŠ Pod Budčí Zákolany zápis 2020-2021...

POLOLETNÍ PRÁZDNINY 31.1.2020

V pátek 31. ledna 2020 jsou jednodenní pololetní prázdniny. Ve škole se opět uvidíme v pondělí 3.2.2020....

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 dostanou všichni žáci výpis z vysvědčení za 1. pololetí š.r. 2019/2020. Vysvědčení bude předáno v rámci běžné výuky....

VESELÉ VÁNOCE

Vážení rodiče, milí přátelé školy,   opět jsou tu Vánoce, ten krásný čas setkávání, radosti z dárečků, čas porozumění, slibů a předsevzetí ....   Přejeme vám, aby čarovná atmosféra Vánoc ve vašich rodinách přetrvala a úspěchy příštího roku předstihly roky minulé.   pracovníci školy       S dětmi se po vánočních prázdninách sejdeme v pondělí 6. ledna 2020....

Vánoční besídka

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé, srdečně vás zveme na „Vánoční besídku“ dětí ze ZŠ Pod Budčí, Zákolany která se koná v úterý 17. 12. 2019 od 16,30 hod v tělocvičně školy. Přijďte si s námi zpříjemnit adventní čas....

Vánoční jarmark a Mikulášská nadílka 6.12.2019

Srdečně vás zveme na vánoční jarmark, mikulášskou nadílku a rozsvícení vánočního stromečku v Zákolanech. Začínáme v 15 hodin v parku. Od 16,30 nám zazpívají vánoční koledy děti ze školky a školy. Dále bude v restauraci U Libuše probíhat mikulášská nadílka - možná dorazí Mikuláš, anděl a čert. Nadílka pro děti zajištěna....

Návštěva ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně 26.11.2019

V úterý 26. listopadu 2019 zavítali žáci 4. a 5. ročníku do Středočeské vědecké knihovny v Kladně na program od destiček ke knihám, který byl připraven Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání ORP Kladno – MAP II. Děti se zde dozvěděly mj. kdy a jak vzniklo písmo, kro rozluštil hieroglyfy, jaký vynález byl podstatný v souvislosti s knihou, kde byla první knihovna na světě a z&...

Připomenutí 30. výročí Sametové revoluce 17.11.2019

Ve středu 13. listopadu 2019 za dětmi zavítala paní starostka PhDr. Lucie Wittlichová, která našim žákům společně s paní učitelkou Pavlínou Urbanovou a panem učitelem Petrem Kalenským poutavě přiblížila události listopadu 1989. Dětem byl promítnut zajímavý dokumentární film natočený s účastníky studentské demonstrace 17. listopadu 1989. Autorům se v něm podařilo zachytit dialog rod...

ŠKOLNÍ AKCE - Vlastivědná procházka po okolí

Vlastivědná procházka po okolí Ve středu 6. listopadu 2019 vyrazila naše škola na vlastivědnou vycházku po okolních osadách. V Blevicích jsme se zastavili u starého židovského hřbitova, kde pan učitel Petr Kalenský zajímavě povídal dětem o židovské kultuře. Děti se tu mj. dozvěděly, že nejstarší náhrobní kámen na tomto hřbitově má vytesán židovský letopočet 5479, tj. 1718 n. l. O vzniku hřbitova...

ŠKOLNÍ AKCE - Noc duchů a dušiček

Noc duchů a dušiček V pátek 1. listopadu 2019 byla pro naše žáky přichystána tradiční Noc duchů a dušiček. Rodiny si nejdříve v tělocvičně ozdobily balonky štěstí. Následně jsme se všichni vydali na Budeč vypustit balonky. Zde bylo v krásně osvětleném „hrobnickém domečku“ připraveno výborné občerstvení místních hasičů. Po návratu do budovy školy si děti zatančily ve strašidelných kostýmech a něk...

ŠKOLNÍ AKCE - Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně

Návštěva výstavy Ondřej Sekora přírodovědcem ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně Ve středu 9. a ve čtvrtek 10. října 2019 zavítali žáci naší mateřské a základní školy ve dvou skupinách na Výstavu Ondřej Sekora přírodovědcem do Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně. Výstava ukazuje Sekorovy ilustrace z knížek Ferda Mravenec, Čmelák Aninka a Uprchlíkem na ptačím stromě a porovnává je s opra...